Vytvorené: pred mesiacom

Bez viny a hanby. Naratívny prístup pre prevenciu a riešenie šikanovania.

Nakoľko viacero účastníkov prejavilo záujem práve o online vzdelávanie, rozhodli sa organizátori otvoriť aj online kurz úspešného prezenčného vzdelávania.


Zameranie

Koncom r. 2018 vydalo MŠVVaŠ SR Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach. Uložilo tým školám povinnosť šikanovanie riešiť, avšak neponúklo vzdelávanie odborníkom v tom, ako to robiť príjemne a efektívne. Mnohé školy to preto nechávajú trochu bokom, čo je pre deti škodlivé. Alebo školy jav chcú riešiť, ale odborníci sú si v postupoch stále neistí, nevidia výsledky a možno v dobrej vôli urobia aj niečo, čo nie je práve najšťastnejší postup.

Nastavovať hranice a sankcionovať ich porušovanie je síce dôležité, ale neefektívne pokiaľ to zostane len pri tom. Kým deti nezažijú transformáciu od ubližovania k novému (dobrému) príbehu, budú si niesť roly „obete“ a „agresora“ vo svojich identitách dlhodobo. Vzorce “moci vs.bezmoci” sa môžu dlhodobo opakovať. Neraz až do dospelosti. 


Aké postupy sú z psychologického hľadiska pre deti optimálne a ako to urobiť?


Komu je určený

 • školskí psychológovia,

 • učiteľ/ia,

 • študenti,

 • psychológovia,

 • sociálni pracovníci/pedagógovia,

 • terapeuti,

 • riaditelia škôl.

 

Organizačné info

 • čas konania: 9:00 -17:00 hod (obedná pauza 1 hod. + dve coffee prestávky)

 • cena podujatia je nižšia oproti kurzu naživo

 • pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť účastnícky poplatok

 • najskôr zašlite meno + priezvisko + fakturačné údaje organizátorovi, ktorý vám následne zašle faktúru a po jej uhradení ste plne zahlásení

 • POZOR: po prekliku na stránku organizátora sa vám zobrazí iný termín, v ktorom je vzdelávanie prezenčné !!! Termín 11.11.2021 platí pre online vzdelávanie.