Vytvorené: pred 8 mesiacmi
Ako sa formuje osobnosť človeka
...a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo...„vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie“...

Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú s predchádzajúcou a ovplyvňujúcu nasledovnú fázu.
Zlyhanie v jednej fáze ovplyvňuje ďalšiu a vedie k fixácii, ktorá sa odráža v psychike dospelého človeka.

Obsah vzdelávania
14 hodín intenzívneho teoretického vzdelávania, s praktickými príkladmi.
Obsahom seminára budú vývinové obdobia v živote dieťaťa od 0 do 16. /18. roku života. Budeme sa venovať jednotlivým obdobiam, ich vývinovým úlohám, úskaliam a možným zlyhaniam z pohľadu hlbinnej psychológie.
Poukážeme na možné následky frustrácie v daných obdobiach na vývin organizácie osobnosti od neurotickej úrovni cez narcistickú a hraničnú až po psychotickú.  Zdôrazníme aj aspekt genézy pri vzniku konfliktov v priebehu vývinu v súvislosti s neúspešným riešením špecifických úloh príslušných fáz (ako je napr. konflikt závislosti versus autonómie, oidipálny konflikt a ďalšie.)
Poruchy a symptómy vznikajú pod tlakom vývinových úloh vo vypätých situáciách života. Zvlášť deti a dospievajúci musia zvládať veľa vývinových úloh. Preto je potrebné s nimi a ich rodičmi pracovať „na vývin orientovane“. 
Cieľom je znížiť strach, posilňovať zdroje, aktivovať a ukotviť pozitívne predstavy o cieli a upevniť a presadiť nové skúsenosti a vzorce správania. Bez poznania jednotlivých vývinových štádií a ich úloh to však nejde.

Cieľová skupina
Workshop je určený pre odborníkov z radov: psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým. 
Maximálny počet účastníkov je 20.


22 november -
23 november 2019
Žilina, SK
EUR 125

Linky:

Ako sa formuje osobnosť človeka

O nás Tipy Podmienky