Vytvorené: pred 8 mesiacmi

Ako rozpoznať autizmus

Obsah

Ako rozpoznať autizmus je akreditované inovačné vzdelávanie prebiehajúce v 5.moduloch:


Modul 0: Autizmus od narodenia do troch rokov 

Modul 1: Predškoláci a osoby s poruchami intelektu

Modul 2: Osoby od 6 rokov veku, dobré rečové schopnosti, bez porúch intelektu

Modul 3:Dospievajúci a dospelí

Modul 4: Expertný tréning

Program inovačné vzdelávanie – Ako rozpoznať autizmus


Komu je určený

Vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami


Lektor/lektori

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.


Organizátor

FRANCESCO - Regionálne autistické centrum Prešov


Organizačné info

Termíny:

 • Modul 0:  23.11.2023 a 24.11.2023

 • Modul 1: 25.1.2024 a 26.1.2024

 • Modul 2: 22.2.2024 a 23.2.2024

 • Modul 3:  29.2.2024 a 1.3.2024

 • Modul 4: 7.3.2024 a 8.3.2024

 • Čas: vždy vo štvrtok a piatok v čase od 9:00-15:00 (vrátane prestávky na obed)

 • Miesto: Autistické centrum ANDREAS n.o., Galandova 7,811 06 Bratislava

 • Akreditované vzdelávanie podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod evidenčným číslom 37/2021-IV.

 • Forma vzdelávania je prezenčná - celkom 50 vyučovacích hodín.

 • Termín prihlásenia - do 20.10.2023 zaslaním prihlášky na kormuthova@andreas.sk

 • počet miest je obmedzený pre 15 účastníkov

23 november 2023
Bratislava, SK
EUR 750

Linky:

Ako rozpoznať autizmus