Vytvorené: pred rokom

Výzva na pomáhajúce profesie v školách

Výzva na pomáhajúce profesie v školách

pixabay

Ministerstvo školstva pripravilo výzvu pre materské, základné a stredné školy k projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

Zámer projektu bol minulý týždeň schválený v celkovej alokácii 259,3 mil. eur.

Projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Výzva bude vyhlásená v týždni od 22. mája 2023.

Prioritou projektu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu +, je pokračovanie v podpore existujúcich pozícií, ktoré sa vytvorili v rámci doteraz realizovaných národných projektov a výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zároveň majú byť v projekte vyčlenené finančné prostriedky na zapojenie nových škôl a navýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne až o 1 000 pozícií.

Súčasťou projektu je aj udržanie súčasných pozícií školského digitálneho koordinátora a postupné rozšírenie tejto pozície na ďalších školách. Podpora z projektu bude najsilnejšia v nadchádzajúcom školskom roku.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. Financovanie podporných profesií zo štátneho rozpočtu je súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, ktorý bol zavedený novelou školského zákona, ktorú dňa 9. mája 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky. V rámci novely sa plánuje navyšovanie štátom financovaných pozícií od 1. septembra 2024.

zdroj: tu