Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Tri otázky pre koordinátorku IQ olympiády Mensa Slovensko

Tri otázky pre koordinátorku IQ olympiády Mensa Slovensko

Foto: L+M Smejkal

Ešte do 10.4. môžete prihlásiť vaše nadané deti na IQ olympiádu, ktorá je určená na vyhľadávanie nadpriemerne inteligentných detí. Náš Poklad sa rozpráva na tému nadaných detí s koordinátorkou súťaže za Mensa Slovensko RNDr. Danielou Metesovou

V čom spočíva najväčšia zraniteľnosť IQ nadaných detí v dnešnej dobe? Čo by malo ich okolie vedieť?

Nadpriemerne inteligentné deti majú vyššiu rýchlosť spracovania podnetov a informácií, za rovnaký čas dokážu spracovať a analyzovať viac úloh, môžu tak rýchlejšie triediť a hierarchizovať myšlienky a informácie. Majú taký obrovský potenciál, nielen rýchlejšie vyriešiť úlohy, ale často nachádzajú nové, originálne riešenia. Ak učitelia tento ich potenciál nevyužijú a nezamestnajú ich napríklad bonusovými zadaniami, začnú sa nudiť, môžu stratiť záujem o učivo a veľakrát to paradoxne skončí zhoršením prospechu.

Nadpriemerne inteligentné deti nevynikajú iba v prírodných vedách, ale často sú vynikajúcimi virtuózmi, maliarmi, či inými umelcami, pretože svet chápu a pozerajú sa naň inak. Nevýhodou je, že tieto deti sú často nepochopené okolím, horšie sa prispôsobujú zaužívaným spôsobom, zvyknú svoju genialitu schovávať za uzavretosť, pretože si medzi rovesníkmi pripadajú cudzí a nepochopení. Inteligentné deti majú vynikajúce schopnosti abstraktného myslenia, vidia súvislosti, ktoré iní nevnímajú, majú potrebu učiť sa rýchlejšie a hlavne často inak ako ostatní.

Prvé signály si všimnú väčšinou rodičia. Ich malé dieťa sa učí rýchlejšie, pamätá si viac alebo rieši zložitejšie otázky ako jeho rovesníci. Môže mať jeden alebo viac záujmov, ktoré naozaj naplno rozvíja. V triede to bývajú najčastejšie žiaci s veľa otázkami, kreatívnymi a inovatívnymi odpoveďami a riešeniami – pokiaľ dostanú zo strany učiteľa a spolužiakov priestor. Často sú tieto deti utiahnuté a snažia sa nevytŕčať z davu, alebo, naopak, sú to drzí „flákači“, ktorým to však úžasne páli. 

Ako sa vyhnúť „nálepkovaniu“ dieťaťa, keďže aj IQ nadané dieťa môže vnímať svoju jedinečnosť niekedy ako negatívnu alebo nepríjemnú? Obvykle sa nechce odlišovať od svojich vrstovníkov....

Nadané deti sú často nepochopené a uzavreté vo svojom svete, preto je veľmi dôležitá podpora zo strany rodičov, učiteľov, celej spoločnosti. Dostali do vienka výnimočný dar, ktorí by im ostatní mali závidieť.

Ak zmeníme život aspoň jednému z nich každý rok prostredníctvom našej olympiády, tak to má zmysel.

Deti treba motivovať do projektov, v ktorých by mohli skúmať problémy viac do hĺbky, mimo učebných plánov, využívať kreativitu pri riešení problémov, aby mohli slobodne rozvíjať svoju osobnosť a využili ju pre dobro spoločnosti. Je dôležité, aby sa tieto deti neprestali vzdelávať, aby si vytýčili cieľ a hľadali k nemu cestu. Treba ich povzbudiť, aby sa zapájali aj do komunitných činností, príp. uvažovali aj nad štúdiom v zahraničí. Rozšíria svoje obzory, vystúpia z komfortnej zóny a budú musieť možno prekonávať viac prekážok ako ich vrstovníci, ale plody budú zbierať o niekoľko rokov nielen oni, ale verím že aj naše krásne Slovensko.

Ako by mala postupovať škola v dnešnej dištančnej dobe? Čo by mohla (a mala) urobiť pre nadané dieťa, akú podporu mu poskytnúť?  

Obdobie on-line vyučovania je určite náročné pre deti aj pedagógov. Je náročné deti motivovať, udržať ich pozornosť, povzbudzovať, chýba prirodzená súťaživosť a snaha byť lepší. Chýbajú im kamaráti, spoločné zážitky.

Deti sú však veľmi adaptabilné a aj z novej situácie sa dá veľa získať. Získavajú počítačové zručnosti, oveľa viac času musia venovať samoštúdiu – čím môžu prehĺbiť vedomosti hlavne v oblastiach, ktoré ich zaujímajú. Deti s vyšším intelektom majú všestranné záujmy a ich spoločnou vlastnosťou je predovšetkým logické myslenie..

Takéto deti podporujeme a motivujeme každý rok aj pomocou súťaže IQ olympiáda, ktorá je určená na vyhľadávanie nadpriemerne inteligentných detí. Tento rok organizujeme už jubilejný 10. ročník pod záštitou p. prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Našimi finalistami sú často deti, ktoré v škole nevynikajú známkami, no svojím logickým uvažovaním často prekvapia aj svojich učiteľov. Povzbudzujeme ich a snažíme sa ďalej s nimi pracovať, či už v letných táboroch alebo na stretnutiach detskej Mensy. Možno sú to práve tí, o ktorých sa po rokoch dozvedáme, že v škole dosahovali priemerné výsledky, no napriek tomu sa po rokoch vypracovali a dnes zastávajú dôležité spoločenské funkcie.

Súťaž sme ukotvili vekovo na druhý stupeň ZŠ – žiačky a žiakov 5. až 9. ročníka ZŠprímy až kvarty osemročných gymnázií. Veľký prínos totiž vidíme v objavovaní a povzbudzovaní talentu identifikovaného u tejto vekovej skupiny. Účasť v IQ olympiáde je pre dievčatá, chlapcov i školy bezplatná, čiže naozaj môže mať dosah na každého žiaka v cieľovej skupine. Prínosom je určite rozvoj logického myslenia a tvorivosti u žiakov, zvýšenie matematickej gramotnosti a praktickej zručnosti s minimálnou časovou investíciou od učiteľa či školy.