Vytvorené: pred rokom

Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole

Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole

https://pixabay.com/sk/photos/knihy-b%c3%bccherstapel-%c4%8d%c3%adta%c5%a5-literat%c3%bara-2767490/

Pre mnohých, ktorí nám píšu alebo volajú ohľadom roku vydania našej príručky pre školských špeciálnych pedagógov posielame informáciu, že príručka bola zverejnená v r.2018.

Naša príručka „Školský špeciálny pedagóg – jedna z ciest k inkluzívnej škole“ bola v čase jej vzniku snahou zosumarizovať praktické skúsenosti, načrtnúť návody, námety a dať odpovede na mnohé otázky a nejasnosti, ktoré sprevádzali (a ešte aj dne sprevádzajú) stále pomerne novú profesiu školského špeciálneho pedagóga. V čase svojho vzniku mala príručka snahu byť len jedným z možných pohľadov na našu profesiu, nemala (a ani dnes nemá) záväzný ani odporúčací charakter, je skôr informatívna a sumarizačná. V čase vzniku tejto publikácie nebola žiadna striktná ucelená vyhláška či metodika, ako by mala vyzerať práca školského špeciálneho pedagóga. Ale špeciálni pedagógovia už v školách reálne pracovali a dožadovali sa informácií. Preto sme tieto informácie zozbierali a spísali tak, ako sme najlepšie v danom čase vedeli.

Legislatíva sa neustále mení, dopĺňa, niektoré usmernenia, uvedené v príručke, boli v tom čase len rámcové a často aj nejednoznačné, niektoré v praxi aj ťažko realizovateľné a vo chvíli uverejnenia tejto publikácie možno už aj neplatné (keďže od napísania príručky po jej uverejnenie VUDPaPom ubehla značná doba).

Napriek tomu bola písaná s úprimnou snahou o podporu tejto neľahkej a pedagogickou verejnosťou rôzne vnímanej profesie. Tešíme sa, že ju prijímate s pochopením.

Pre tých, ktorí nám píšu alebo telefonujú ohľadom roku jej publikovania (kvôli citáciám v rôznych prácach a pod.) uvádzame, že bola zverejnená v r. 2018 (publikácia je po dnešný deň iba v elektronickej podobe na webe VUDPaP a nedopatrením z nej vypadol rok).

Príručku stále nájdete ZADARMO na stránke VUDPaP - tu