Vytvorené: pred rokom

5 tipov na udržiavanie psychohygieny pre špeciálneho pedagóga

5 tipov na udržiavanie psychohygieny pre špeciálneho pedagóga

https://pixabay.com/sk/photos/smajl%c3%adky-%c5%belt%c3%a1-z%c3%a1bava-pote%c5%a1enie-1731921/

O špeciálnych pedagógoch si mnohí často myslia, že naša práca je veľmi pokojná, lebo prevažne nepracujeme s celou triedou, ale len s jedným dieťaťom.

Že využívame pri svojej práci oveľa častejšie hru a rôzne hrové či zábavné prostriedky, že nie sme priamo zodpovední za dosiahnutie učebných výsledkov dieťaťa.

Práca špeciálneho pedagóga je však psychicky náročná hneď z niekoľkých dôvodov:

1.    Emocionálna záťaž - K nám obvykle nechodia deti, ktorým „nič nie je“, ale prevažne len deti, ktoré majú rôzne špecifické ťažkosti, problémy, náročné vývinové alebo životné obdobia. Špeciálny pedagóg pracuje s deťmi a mladistvými, ktorí majú napríklad mentálne, fyzické, emocionálne, zdravotné ťažkosti ....Chodia s narušenou rodinnou situáciou, vývojovým oneskorovaním, zneužívaním, závislosťami, úzkosťami, depresiami....  Práca s takýmito oblasťami si vyžaduje zvláštne schopnosti, vysoké etické kompetencie a náročnú emocionálnu prácu. Každodenné stretávanie sa s takýmito problémami môže mať – tak ako u každej pomáhajúcej profesie - emocionálny dopad na špeciálneho pedagóga a môže vyvolať stres, úzkosť, depresiu, či rýchle vyhorenie.

2.    Potreba osobnej prítomnosti - Špeciálny pedagóg pracuje s deťmi, ktoré potrebujú jeho plnú a osobnú  pozornosť, pretože potrebujú osobný a často osobitný, špeciálny prístup. Tento typ práce môže byť náročný, pretože špeciálny pedagóg musí byť vysoko citlivý, vnímavý a pozorný voči deťom, ktoré potrebujú jeho podporu. To môže znamenať napríklad aj to, že špeciálny pedagóg musí byť k dispozícii na riešenie problémov detí a často aj ich rodín niekedy aj mimo svojich bežných pracovných hodín, alebo aj počas sviatkov.

3.    Rôzne formy stresu - Špeciálny pedagóg obvykle pracuje s deťmi, ktoré prechádzajú zložitými procesmi a životnými situáciami - napríklad nápravou správania, zlepšením vzdelania alebo liečbou fyzických a psychických ochorení. Takéto procesy môžu byť pre špeciálneho pedagóga stresujúce, pretože musí zvládať často komplikované situácie, čeliť konfliktom a robiť rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť životy jemu zverených detí.

4.    Zodpovednosť - Špeciálny pedagóg vždy nesie určitú zodpovednosť za pokrok a dobré fungovanie svojich zverencov. Musí sa starať o to, aby sa deti v jeho starostlivosti cítili v bezpečí, pohodlne a aby sa im dostávalo potrebnej podpory. Často nesie pocit zodpovednosti aj za dianie v rodine či v školskej triede. Očakáva sa od neho, že bude morálnou aj odbornou autoritou, pomocníkom a sprievodcom detí, ich rodín, ale aj svojich kolegov – bežných pedagógov. Na jeho morálne kvality a na jeho odbornosť sú kladené vysoké nároky, zároveň s rešpektovaním rôznosti a eliminovaním akejkoľvek diskriminácie.

Ako udržiavať svoju vlastnú kvalitu života?

Existuje mnoho vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme predišli vyhoreniu a udržali si dobrú psychohygienu.

Uvádzame 5 tipov:

1.    Vytvorenie zdravých pracovných hraníc - Špeciálny pedagóg by mal mať jasné hranice vo svojej práci a osobnom živote, jasné hranice medzi pracovným a súkromným životom. Je veľmi potrebné naučiť sa rozlišovať, kedy je načase sa zastaviť a oddýchnuť si, ochraňovať súkromie seba samého. Je dôležité mať určený čas pre rodinu a priateľov, čas pre seba, na svoje hobby alebo na relaxáciu, aby sa predišlo vyhoreniu.

2.    Vyhľadávanie podpory, budovanie podpornej siete - Špeciálny pedagóg by mal byť otvorený hľadaniu podpory. Tímová spolupráca je v tomto smere veľmi dôležitá. Môže vyhľadať pomoc od iných profesionálov v rovnakej oblasti, ako sú terapeuti, psychológovia, supervízori alebo koučovia. Špeciálny pedagóg pracujúci v škole môže vyhľadať podporu u svojich kolegov v poradniach. Mal by byť otvorený podpore od priateľov, rodiny alebo širšieho spoločenstva, mať vybudovanú alebo si postupne budovať sieť ľudí, ktorí mu môžu pomôcť odborne aj osobne,  ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť.  Spájať sa s ľuďmi s rovnakými alebo podobnými záujmami, problémami, aby tak mohli spolu zdieľať svoje skúsenosti.

3.    Udržiavanie zdravého životného štýlu - Zdravý životný štýl môže pomôcť udržať fyzické aj duševné zdravie. Patrí k tomu zdravá strava, cvičenie a dostatok spánku, dostatok času na oddych a relaxáciu. Spôsob oddychu a relaxácie je pre každého iný, pre jedného je to napríklad prechádzka v prírode, pre iného dobrá kniha. Je dôležité nájsť si svoj spôsob.

4.    Riešenie emocionálneho napätia – Najbezpečnejší spôsob je predchádzanie, prevencia emocionálneho napätia a stresu, aj keď v pomáhajúcich profesiách to nie je vždy celkom možné, pretože pracujeme často aj s krízovými a nepredvídateľnými situáciami. Ako prevencia obvykle funguje dobré plánovanie a dobrá príprava, vrátane neustáleho vzdelávania sa vo svojej oblasti. Jednou z možností, ako sa vyrovnať s emocionálnym napätím a stresom je aj otvorene hovoriť o svojom prežívaní s inými odborníkmi – s terapeutom, supervízorom, psychológom, alebo niekedy stačí aj len s dobrým, počúvajúcim a kompetentným priateľom.

5. Udržiavanie záujmu o zlepšovanie - Špeciálny pedagóg by mal udržiavať pravidelne záujem o zlepšovanie svojich zručností a znalostí v oblasti svojej práce. Môže sa zúčastňovať seminárov, kurzov alebo workshopov, ktoré mu umožnia zlepšovať svoje zručnosti a znalosti v oblasti, v ktorej pracuje. Tým nadobudne väčšiu istotu, bezpečie a pocit kompetencie v rôznych situáciách, s ktorými sa pri svojej práci stretne.