Články

Ako znížiť traumu dieťaťa z rozvodu rodičov

Aj vy si dávate otázku, ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu vyrovnať sa s vašim rozvodom? So skutočnosťou, že je to definitívne a už viac nebudete spolu ako rodina, hoci ono si to stále praje?

Uvedomte si, že rozvod rodičov je pre väčšinu detí psychickou traumou. Za určitých priaznivých okolností z nej ale môže dieťa vyviaznuť bez dlhodobejších problémov s prispôsobovaním sa. Dôležité je dbať na:

  • Veľa sa s deťmi rozprávajte! Vaše dieťa potrebuje predovšetkým prijatie, potrebuje cítiť, že vám na ňom záleží, že máme oň skutočný záujem
  • Nezaťahujte dieťa do sporu rodičov!  Dieťa nie je prostriedok cez ktorý si vyriešite svoje problémy. Nevyužívajte dieťa na manipuláciu s partnerom, neriešte vzájomné konflikty pred dieťaťom!
  • Vaše dieťa ľúbi oboch svojich rodičov rovnako! Netrestajte ho za prejavy lásky k  expartnerovi, nevyjadrujte sa zle o druhom rodičovi, umožnite dieťaťu stretávať sa s ním – ak má dieťa o to záujem aj častejšie, dieťa nepodplácajte darčekmi
  • Zachovajte domáce stereotypy! Dieťa pokiaľ možno nevytrhávajte z prostredia, na ktoré je zvyknuté. Udržte stabilné rodinné podmienky, pokračujte v zabehnutom spôsobe života a v domácich stereotypoch, ako sú vaše doterajšie ranné alebo večerné rituály, spoločné stolovanie a pod. Kontakty a stretávanie sa s rovnakými ľuďmi, ako predtým, dávajú dieťaťu záruku, že sa celý jeho dovtedajší život nerozsype a bude pokračovať podobne ako predtým.
  • Využite pomoc a oporu iných ľudí v okolí! Starí rodičia, rodinní príslušníci, kamaráti, p.učiteľka, príslušní odborníci – všetci môžu prispieť k tomu, aby vyviazlo vaše dieťa z rozvodovej zmeny bez trvalejšieho emočného poškodenia

5 rád pre návrat dieťaťa z víkendu u otca

Často sa v našich poradniach stretávame s otázkou : „Čo mám robiť, ak sa moje dieťa vracia z víkendu s otcom (sme rozvedení) vždy veľmi nedisciplinované?“ Obyčajne má každý z rodičov nastavené vo svojej samostatnej domácnosti iné – svoje pravidlá, ktoré sa môžu niekedy aj značne odlišovať. Čo s tým?

  1. Pousilujte sa s expartnerom  dohodnúť na rovnakých základných pravidlách, ktorých dodržiavanie považujete pre dieťa za dôležité (áno, bude to ťažké, možno sa nebude dať dohodnúť, ale predsa sa pokúste)
  2. Spíšte si ich na zoznam, diskutujte o nich, argumentujte (neútočne, vecne, logicky) prečo sú podľa vás pre vaše dieťa dôležité
  3. Vypracujte Návod na použitie, pribaľte ho dieťaťu do batožiny (nerobte ho dlhý a zložitý, je predpoklad, že ex ho čítať nebude, ale možno aspoň jedným okom pozrie)
  4. Ak zlyhajú všetky pokusy o spoločný postup, zmierte sa s tým. Po návrate dieťaťa sa ovládajte, nenadávajte, nezúrte, nemajte dlhé, štipľavé monológy na tému „ocko“. Netrestajte dieťa – ono si nevybralo – ani vás, ani ocka, ani vašu neschopnosť sa dohodnúť.
  5. Dôsledne trvajte na pravidlách, ktoré platia u vás doma – dieťaťu však siahodlho nezdôvodňujte. Stačí len jednoduché, pokojné ( aj keď vo vašom vnútri tiká bomba) : „ ………možno je to u ocka tak, ale u nás doma to jednoducho bude takto “ . Trvajte vo svojom dome na svojich pravidlách a buďte v tom dôslední! (Áno, bude to ťažké, ale pokúste sa)