Články

6 dôležitých informácií k vzdelávaniu detí so zdravotným znevýhodnením

Viete že na Slovensku:

  • nikoho nemožno oslobodiť od povinnej školskej dochádzky
  • aj dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo chodiť do bežnej školy
  • v škole môže učiteľovi pri jeho vzdelávaní pomáhať asistent učiteľa
  • rodič môže požiadať riaditeľa školy o vzdelávanie svojho dieťaťa tak, že mu škola vypracuje individuálny vzdelávací program ( takúto formu vzdelávania voláme integrácia v bežnej triede školy)
  • rodič donesie do školy potvrdenie lekára o diagnóze dieťaťa a doporučenia psychológa a špeciálneho pedagóga
  • dieťa potom môže mať upravené podmienky na vzdelávanie, formy, metódy a prístupy vo vzdelávaní, ak je potrebné aj obsah učiva a prostredie triedy či školy

Informujte sa u nás, vo svojej škole alebo v najbližšom poradenskom centre!

Nepoznačí si domáce úlohy

V našich poradniach nám unavení a bezmocní rodičia často kladú otázku „Ako mám naučiť moje dieťa, aby si poznačilo domáce úlohy ? Každý deň mu niečo chýba!“

Aj vy nemáte prehľad o tom, či v škole pani učiteľka zadala nejakú domácu úlohu, lebo vaše dieťa nemá ani v zošite ani v knihe nič poznačené?

  • Skúste na každý deň do slovníčka ( alebo na samostatnú stranu v euroobale – ako chcete ) spolu napísať rozvrh hodín. Za každou hodinou urobte okienko na úlohu – do nej si dieťa zaznačí alebo úlohu, alebo dá dohodnutú značku, ktorá znamená NIČ – NEMÁM ÚLOHU.  Tak získate prehľad o tom, či úloha bola, nebola, alebo ju dieťa zabudlo zaznačiť ( ak okienko zostane prázdne, ste si istí, že zabudlo )
  • Ak zabudne, pošlite ho vždy za spolužiakom samé zistiť, čo zabudlo (možno časom príde na to, že značiť si úlohy v škole je praktickejšie, ako naháňať ich poobede u spolužiakov ). Ak to budete za dieťa overovať vždy vy, nikdy nezistí, aké je to nepríjemné a vždy sa bude spoliehať, že to za neho vyriešite.
  • Ak nič nepomáha, dohodnite sa s maminkou zodpovednejšieho spolužiaka a telefonicky si overte, ako to vlastne dnes s tými úlohami je.  Nie je to najšťastnejšie riešenie, ale minimálne vám pomôže vyhnúť sa zníženej známke zo správania za porušovanie školských povinností.
Súvisiace pojmy