Články

Ako znížiť traumu dieťaťa z rozvodu rodičov

Aj vy si dávate otázku, ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu vyrovnať sa s vašim rozvodom? So skutočnosťou, že je to definitívne a už viac nebudete spolu ako rodina, hoci ono si to stále praje?

Uvedomte si, že rozvod rodičov je pre väčšinu detí psychickou traumou. Za určitých priaznivých okolností z nej ale môže dieťa vyviaznuť bez dlhodobejších problémov s prispôsobovaním sa. Dôležité je dbať na:

 • Veľa sa s deťmi rozprávajte! Vaše dieťa potrebuje predovšetkým prijatie, potrebuje cítiť, že vám na ňom záleží, že máme oň skutočný záujem
 • Nezaťahujte dieťa do sporu rodičov!  Dieťa nie je prostriedok cez ktorý si vyriešite svoje problémy. Nevyužívajte dieťa na manipuláciu s partnerom, neriešte vzájomné konflikty pred dieťaťom!
 • Vaše dieťa ľúbi oboch svojich rodičov rovnako! Netrestajte ho za prejavy lásky k  expartnerovi, nevyjadrujte sa zle o druhom rodičovi, umožnite dieťaťu stretávať sa s ním – ak má dieťa o to záujem aj častejšie, dieťa nepodplácajte darčekmi
 • Zachovajte domáce stereotypy! Dieťa pokiaľ možno nevytrhávajte z prostredia, na ktoré je zvyknuté. Udržte stabilné rodinné podmienky, pokračujte v zabehnutom spôsobe života a v domácich stereotypoch, ako sú vaše doterajšie ranné alebo večerné rituály, spoločné stolovanie a pod. Kontakty a stretávanie sa s rovnakými ľuďmi, ako predtým, dávajú dieťaťu záruku, že sa celý jeho dovtedajší život nerozsype a bude pokračovať podobne ako predtým.
 • Využite pomoc a oporu iných ľudí v okolí! Starí rodičia, rodinní príslušníci, kamaráti, p.učiteľka, príslušní odborníci – všetci môžu prispieť k tomu, aby vyviazlo vaše dieťa z rozvodovej zmeny bez trvalejšieho emočného poškodenia

Je to autizmus?

Iste ste sa v poslednej dobe aj vy stretli s výrazom „autizmus“. Čoraz častejšie o tejto diagnóze počujeme v rádiu, alebo čítame v novinách. Ako sa autizmus prejavuje? Čo si pod touto diagnózou vlastne máme predstaviť?

Autizmus je tzv.pervazívna vývinová porucha, čo znamená, že vývin dieťaťa je narušený do hĺbky v mnohých smeroch. Predstavuje narušenie v oblasti komunikácie, sociálnych vzťahov a tiež v oblasti predstavivosti, hry a záujmov.

Typickým prejavom sú napríklad aj:

 • opakované pohybové stereotypy (dieťa opakuje dookola rovnaké pohyby, dookola rovnakú hru)
 • echolálie (dieťa opakuje niekoľkokrát za sebou jedno a to isté slovo, slovné spojenie, prípadne dookola tú istú vetu)
 • zvláštne držanie tela
 • dieťa môže netradičným, neobvyklým spôsobom nadväzovať sociálny kontakt (napr. príde k vám a buchne vás do chrbta, aby ste si ho všimli)
 • keď má z niečoho strach, začne napr. robiť opakované mechanické pohyby  (napríklad rukami), alebo sa pýta stále dookola na to isté, či neustále behá dookola
 • potrebuje mať veci vždy usporiadané podľa svojho, vyžaduje určitý  poriadok a štruktúru, predvídateľnosť
 • aj bežné činnosti (ako napr.umývanie rúk)  potrebuje vysvetliť krok za krokom
 • môže mať aj vlastný slovník a pomenovávať veci po svojom
 • rozhodne sa ale nejedná o výchovné zlyhanie rodičov

V prípade, že deti majú dobrý intelekt, môžu sa často prejavovať ako  „premúdrelé“ deti, ktoré sa neprimerane skoro začínajú vypytovať na detaily z určitých oblastí života, vedy, techniky, alebo si dokonca samé vyhľadávajú fakty. 

 • Často sa naučia bez pričinenia okolia čítať, počítať, bravúrne obsluhovať audiovizuálnu techniku.
 • Ak sú súčasne sociálne skôr plaché, tak si všetci myslia, že sú to malí géniovia.
 • Niekedy sú naopak sociálne až príliš aktívne – nadviažu rozhovor doslova s hocikým, niekedy až netaktne komentujú to, čo je navonok zrejmé, ale nepatrí sa to a pod. („Teta  prečo tu  máš vyrážku?“ – toto sú prejavy, ktoré kým sú deti malé, môžu pôsobiť milo, detsky. Ale keď trvajú dlho a presiahnu určitú vekovú hranicu a stále pretrvávajú, už sú okolím vnímané ako nevychované, drzé deti, ktoré rodičia nie sú schopní „poriadne vychovať“). 

Obvykle sa dieťa s autizmom nevie dlhšie pohrať s iným dieťaťom bez toho, aby ho nezačalo riadiť, pretože samé sa nedokáže prispôsobiť.  (Či sa hra vyvinie smerom ku konfliktu, závisí predovšetkým od toho, aký je partner dieťaťa s autizmom – najmä dievčatká sa skôr nechajú manipulovať, kým medzi chlapcami sa vždy nájde typ na konflikt).

Oblasť, ktorá významnou mierou ovplyvňuje správanie dieťaťa, ale najmä jeho pohodu a kvalitu života, je oblasť vnímania a spracovávania zmyslových podnetov: zrakových, sluchových, dotykových, chuťových, čuchových, ale aj vnímanie polohy vlastného tela v priestore a rovnováha.

To, čo ostatní ľudia „cítia“ normálne, dieťa s autizmom môže cítiť ako veľmi nepríjemné, až bolestivé (napr. ho bolí strihanie nechtov či vlasov, nestrpí dotyk teplej vody na pokožke, neznesie tesné oblečenie, či zakasané nohavice). Môže to byť však aj naopak – potrebuje príliš silné podnety, aby ich vnímalo (extrémne silné objímanie, rýchle krútenie na kolotoči, atď.)

4 kroky k liečbe nočného pomočovania

Aj vy máte dieťa vo veku, kedy sa od neho očakáva, že sa už v noci nepociká, no stále sa mu nedarí zostať do rána v suchu? Právom si kladiete otázku – prečo?

Príčin nočného pomočovania – tzv. enuresis nocturna môže byť veľa. Často je za tým iba ešte nezrelý signalizačný systém: prepojenie na trati močový mechúr – mozog. No je potrebné vylúčiť aj možné iné ochorenia. Začnite preto úspešnú liečbu tým, že s vašim dieťaťom navštívite svojho detského lekára, ktorý zváži nutnosť odoslania vášho dieťaťa na odborné vyšetrenie k detskému nefrológovi. Tento odborník po anamnéze a vstupných vyšetreniach vylúči iné ochorenia močového ústrojenstva a navrhne spôsob liečby. Často sa pretrvávajúce nočné pomočovanie lieči aj v spolupráci so psychológom.

Liečba spočíva najmä v dodržiavaní režimových opatrení:

 1. Správny pitný režim. Zabezpečte vášmu dieťaťu správny príjem tekutín – väčšinu tekutín by malo prijímať dopoludnia. Po 17. hodine by už nemalo prijímať skoro žiadne tekutiny. Poobede a večer je potrebné sa vyhýbať nevhodným nápojom a potravinám: nápoje s obsahom teínu a kofeínu (kola, čierny čaj), sladené nápoje, korenisté, sladké a slané jedlá alebo maškrty. Vhodné nie sú ani jedlá s vysokým obsahom vody, ako polievky, kompóty, ovocie a zelenina (napr. melón, uhorky). Pozor treba dať aj na príjem „skrytých“ tekutín (napr. pri večernom umývaní zubov, kedy sa deti rady nepozorovane napijú vody z pohárika, z vodovodného kohútika alebo saním zo zubnej kefky).
 2. Správny a pravidelný mikčný režim. Naučte svoje dieťa správnemu režimu močenia počas dňa – základom je pravidelné močenie každé 2 – 3 hodiny. Návšteva toalety je nevyhnutná aj pravidelne tesne pred spánkom. Dieťaťu pomôže aj ukladanie na spánok v pravidelnom čase.
 3. Psychická podpora. Základom vašej rodičovskej podpory je podpora dieťaťa z psychickej stránky. Je potrebné podporiť jeho sebavedomie tým, že mu budete prejavovať plnú dôveru a uisťovanie, že sa neodlišuje od iných detí a že pri dodržiavaní pokynov lekára/ psychológa je možné nad nočným pomočovaním po čase vyhrať.
 4. Medikamentózna liečba. Ak sa pri liečbe neosvedčia režimové opatrenia a ťažkosti budú pretrvávať, lekár vám pravdepodobne pre dieťa navrhne aj medikamentóznu liečbu.