Čo je to

Logopédi zajakavosť odborne označujú ako balbuties.

Je to narušenie plynulosti reči. Najčastejšie vzniká v období okolo tretieho roku života, kedy sa reč dieťaťa veľmi rýchlo rozvíja. Medzi 2.až 5.rokom sa môže jednať o vývinovú neplynulosť, ktorá v priaznivých podmienkach aj sama vymizne.

Avšak jej nástup môže byť viazaný na prežívanie náročných, neurotizujúcich, traumatizujúcich životných situácií (rozvod rodičov, tragické udalosti v rodine, nesprávne spôsoby výchovy, výsmech, prežívanie strachu a pod.) a v takých prípadoch už len tak tento problém sám od seba obyčajne nevymizne.

V reči dochádza ku kŕčovitému napínaniu svalov. Hovoríme o klonických alebo tonických kŕčoch, ale môže sa vyskytovať aj kombinácia oboch.

Pri klonických kŕčoch dieťa opakuje slabiky alebo slová (napr.: me-me-me-mesto). Pri tonických kŕčoch dieťa neprimerane predlžuje začiatok slova, slovo s ťažkosťami „vytláča“, predlžuje hlásky (napr.: mmmmesto).

Čo ďalej?

Zajakavosť je vážnou a na nápravu často veľmi náročnou diagnózou. Ak sa nejedná iba o klasickú vývinovú poruchu reči, ale o neuroticko-osobnostný problém, vyžaduje si okrem logopedickej aj terapiu, vedenú psychológom.

Ak ťažkosti pretrvávajú dlhšie ako 6 mesiacov, dieťa hovorí s námahou, nevie pri reči dýchať, ak ho jeho reč začína trápiť, je nutné si uvedomiť, že tieto ťažkosti len tak spontánne nezmiznú, dieťa z toho „nevyrastie“ a potrebuje odbornú pomoc. Šanca na úspech sa zvyšuje, ak sa s terapiami začne čo najskôr po objavení sa zajakávania, najneskôr do jedného roka od nástupu prejavov.

Kde sa môžete prihlásiť

Mailom: centrala@euporadna.sk

Poštou na tlačive prihlášky z www.euporadna.sk

Priamo na našich pracoviskách

Súvisiace pojmy

Súvisiace články