Čo je to

Ľudovo sa nazýva aj „šušľavosť“ a je jedným z najčastejších a najdlhšie pretrvávajúcich narušení komunikačnej schopnosti u detí. Každý pozná detskú reč, plnú nesprávnej výslovnosti sykaviek s-c-z-dz-š-č-ž-dž. Dospelým znie takáto reč detí spočiatku veľmi milo a v určitom vekovom období je to normálne, prirodzené, vývinové. Deti majú na takúto reč nárok.

Ak však sigmatizmus pretrváva dlho, môže prinášať negatívne dôsledky pre dieťa (výsmech zo strany rovesníkov, obavu z hovorenia, dopad na písanie diktátov…)

Čo ďalej?

Starostlivý rodič by nemal odkladať návštevu odborníka – logopéda, ak badá v reči svojho dieťaťa akékoľvek nápaditosti. Ak po 24.mesiaci vaše dieťa nemá potrebu komunikovať, alebo je jeho reč nezrozumiteľná, navštívte logopéda.

K logopédovi sa vyberte aj vtedy, ak vaše dieťa po 36.mesiaci má ešte stále chybnú výslovnosť hlások. Sigmatizmom je potrebné intenzívne sa zaoberať najmä ak pretrváva ešte aj v predškolskom období. Je potrebné zabezpečiť, aby do nástupu do školy dieťa výslovnosť bezpečne zvládlo a malo zautomatizované správne používanie sykaviek, aby sa chybná výslovnosť nefixovala.

Kde sa môžete prihlásiť

Mailom: centrala@euporadna.sk

Poštou na tlačive prihlášky z www.euporadna.sk

Priamo na našich pracoviskách

Súvisiace pojmy

Súvisiace články