Čo je to

Kedy sa konečne naučí povedať „R“ – to je častá otázka mnohých rodičov. Jav, keď dieťa nevie povedať túto hlásku, sa odborne nazýva rotacizmus. Isto ste už počuli aj ľudový výraz – „ráčkovanie“.

Poznáme tri základné druhy rotacizmu:

  1. ak dieťa hlásku vôbec nevysloví – napr. povie „yba“ namiesto „ryba“, „uka“, namiesto „ruka“…
  2. ak nahradí „r“ inou hláskou – najčastejšie hláskou l, v, j, u … napr. povie „láno“ namiesto „ráno“, „luka“ namiesto „ruka“, „vuana“ namiesto „vrana“….
  3. ak hlásku vysloví inak, ako má – vytvorí ju na nesprávnom mieste v hrdle, medzi zubami, v hrtane alebo na perách… Akustický výsledok je potom iný, ako by mal byť.

V určitom vekovom období je rotacizmus normálny, prirodzený, vývinový. Deti majú naň nárok. Ak však pretrváva dlho, fixuje sa a môže prinášať negatívne dôsledky pre dieťa, najmä ak je už školopovinné (výsmech zo strany spolužiakov, obava, hanba alebo aj strach z hovorenia, nechuť čítať nahlas, dopad na písanie diktátov…).

Čo ďalej?

Starostlivý rodič by nemal odkladať návštevu odborníka – logopéda, ak badá v reči svojho dieťaťa akékoľvek nápaditosti. Ak po 24.mesiaci vaše dieťa nemá potrebu komunikovať, alebo je jeho reč nezrozumiteľná, navštívte logopéda. K logopédovi sa vyberte aj vtedy, ak vaše dieťa po 36.mesiaci má ešte stále chybnú výslovnosť hlások. Nesprávnou výslovnosťou hlásky „R“ je potrebné sa zaoberať čo najskôr.

Najneskôr však v predškolskom období tak, aby do nástupu do školy dieťa výslovnosť hlásky „R“ bezpečne zvládlo a malo zautomatizované jej správne používanie, aby sa chybná výslovnosť nefixovala.

Vo veľkej väčšine prípadov sa dá rotacizmus odstrániť aj v dospelosti, ale je to už pomerne namáhavý a často aj dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje veľa trpezlivosti, disciplinovanosti a tréningu.

Kde sa môžete prihlásiť

Mailom: centrala@euporadna.sk

Poštou na tlačive prihlášky z www.euporadna.sk

Priamo na našich pracoviskách

Súvisiace pojmy

Súvisiace články