Čo je to

Ak dieťa vynecháva v slovách niektorú hlásku, nevysloví ju v slove alebo ju nahradí nejakým zvukom, hovoríme tomu odborne mogilália. V určitom vekovom období je to normálne, prirodzené, vývinové. Deti majú na to nárok. Ak však tento jav pretrváva dlho, môže prinášať negatívne dôsledky pre dieťa.

Čo ďalej?

Starostlivý rodič by nemal odkladať návštevu odborníka – logopéda, ak badá v reči svojho dieťaťa akékoľvek nápaditosti. Ak po 24.mesiaci vaše dieťa nemá potrebu komunikovať, alebo je jeho reč nezrozumiteľná, navštívte logopéda. K logopédovi sa vyberte aj vtedy, ak vaše dieťa po 36.mesiaci má ešte stále chybnú výslovnosť hlások. Ten posúdi, či mogilália je ešte vývinová, alebo je už nutné zaoberať sa ňou ako narušením vývinu reči.

Kde sa môžete prihlásiť

Mailom: centrala@euporadna.sk

Poštou na tlačive prihlášky z www.euporadna.sk

Priamo na našich pracoviskách

Súvisiace pojmy

Súvisiace články