Čo je to

Koľko ste v živote videli ľudí, ktorí sú nemotorní? Keď kopnú do lopty, zlomia si prst na nohe. Keď sa postavia na lyže, určite ich po pár prejdených metroch zlomia. Keď chcú preskočiť cez prekážku, určite spadnú. Keď chcú pomôcť v kuchyni, narobia viac škody, ako osohu. Telocvik v škole je pre nich utrpením. Nedokážu napodobniť predvádzané pohyby, naučiť sa pohybovo ovládať svoje telo. Hovorí sa aj : „je to taký slon v porceláne“.

Takáto narušená schopnosť plánovať a organizovať vlastné pohyby – nemotornosť či neobratnosť – sa odborne nazýva dyspraxia a patrí do skupiny špecifických vývinových porúch učenia. Pomerne často sa k týmto ťažkostiam pridružujú ťažkosti v písaní (dysgrafia), v čítaní (dyslexia), alebo v matematike (dyskalkúlia).

Dôležité je si zapamätať, že takáto ťažkosť  určite nesúvisí s neochotou dotyčného k vykonávaniu pohybových aktivít. Pri takýchto dysfunkciách to jednoducho bežným spôsobom nejde tak, ako by bežne malo.

Čo ďalej?

U niektorých ľudí ťažkosti pretrvajú po celý život. Niektorí ich sami dokážu viac alebo menej eliminovať, niekedy aj odstrániť. Trochu k tomu prispeje aj zrenie centrálneho nervového systému počas vývinu. Často však pri týchto ťažkostiach deti v detstve zažívajú pocity hanby, poníženia, výsmechu zo strany kamarátov, čo sa odráža na osobnosti dieťaťa, na jeho sebavnímaní, sebahodnotení a veľa krát môže prerásť aj do porúch správania.

Dnes už poznáme viacero účinných cvičení, fyzických aktivít, rehabilitačných a liečebných postupov, pomocou ktorých sa dá dysfunkcia aspoň do určitej miery eliminovať, prejavy zmierniť. Existujú prístupy, pomocou ktorých sa dieťa naučí svoje pohyby účelnejšie a účinnejšie plánovať a vykonávať.

Čím je však dieťa staršie, tým je „náprava“ náročnejšia a má neistejší efekt. Pomôže vám skúsený špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg alebo rehabilitačný pracovník, či fyzioterapeut.

Kde sa môžete prihlásiť

Mailom: centrala@euporadna.sk

Poštou na tlačive prihlášky z www.euporadna.sk

Priamo na našich pracoviskách

Súvisiace pojmy