Čo je to

Patrí k tzv.špecifickým vývinovým poruchám učenia a znamená neschopnosť zvládnuť správne používanie gramatiky, správne sa písomne vyjadrovať napriek primeranej inteligencii, použitím bežných vzdelávacích metód a postupov, pri primeranom zdravotnom stave, primeranej snahe zo strany rodiny aj pani učiteľky.

Napriek tomu, že sa dieťa veľmi snaží (nie je to lajdák a nechce sa mu), výsledok nie je zodpovedný jeho námahe. Nesúvisí teda s nedostatočným intelektom, ani s nevhodným spôsobom učenia Bežným spôsobom to jednoducho nejde tak, ako by bežne malo.

Napriek tomu, že dobre ovláda gramatické pravidlá a poučky, nie je schopné ich pohotovo primerane uplatniť pri písaní diktátu, alebo aj pri prepise textu so zrakovou oporou.

Čo ďalej?

Zodpovedný rodič by nemal brať ťažkosti v písaní dieťaťa na ľahkú váhu. Aj keď dnes už písomný prejav často nahrádza písanie na počítači a ten dokáže opraviť gramatické chyby, každý sa potrebuje dohovoriť so svojim okolím aj písmom a bude ho v dospelosti nutne potrebovať.

Nie je vhodné čakať, že ťažkosti dieťaťu samé prejdú. Je dobré čo najskôr navštíviť špeciálneho pedagóga, ktorý identifikuje druh a stupeň dysortografie, poradí cvičenia na jej odstránenie, alebo aspoň zmiernenie, poradí pomôcky. Čím je dieťa staršie, tým je „náprava“ náročnejšia, pretože sú už fixované nesprávne vzorce písania, ktoré sa ťažko preúčajú.

Kde sa môžete prihlásiť

Mailom: centrala@euporadna.sk

Poštou na tlačive prihlášky z www.euporadna.sk

Priamo na našich pracoviskách

Súvisiace pojmy