Čo je to Scénotest von Staabs?

Vedeli ste, že to čo vám vaše dieťa nevie povedať slovami, vie prejaviť vo svojej hre? Hra je dôležitou súčasťou života dieťaťa, aj jeho najzákladnejším vyjadrovacím prostriedkom. Scénotest patrí medzi hrové techniky (diagnostické aj terapeutické). To znamená, že dieťa má pocit, že sa iba hrá so scénou, ktorá môže pripomínať divadlo. Má k dispozícii celú krabicu špeciálne k tomuto účelu vyrobených a pripravených hračiek a hraciu plochu. Formou hry je pre dieťa omnoho ľahšie sprostredkovať druhému svoje pocity a prežívania. Na takto postavenú „scénu“ sa potom dá pozrieť z rôznych pohľadov – napr. očami učiteľa, rodiča, kamaráta, či niektorej figúrky. Dieťa vie takto informácie odovzdať a potom aj o nich ľahšie hovoriť, alebo ich ešte inak znázorniť (napr. kresbou, pohybom a pod.). Cíti sa pritom omnoho bezpečnejšie, ako pri niektorých iných metódach. Technika sa využíva aj vtedy, keď dieťa vôbec nechce alebo z nejakého dôvodu nemôže hovoriť. Obyčajne sa realizujú aspoň tri stretnutia (s diagnostickým účelom) a o niečo viac pri terapii. Máme skúsenosť, že deti sa k nám na tieto stretnutia tešia, pretože sú pre nich príjemné a bezpečné.

Komu a k čomu pomôže?

  • Neurózy, školské neurózy
  • Úzkosti, strachy
  • Vhodné aj u malých detí, ktoré nevedia slovami vyjadriť, čo prežívajú (napr. ak má rodič podozrenie, že sa vo vnútornom živote jeho dieťaťa niečo deje, a nevie určiť čo)
  • Vzťahové ťažkosti (v rodine, v triede, v kolektíve rovesníkov …)
  • Týranie, šikanovanie ….

Robí sa u nás?

  • Áno. Máme viacerých vyškolených pracovníkov.
  • O potrebe a možnostiach rozhodujú jednotliví terapeuti (psychológovia a špec.pedagógovia )
  • Informujte sa na našich pracoviskách