Čo je to Sandplay terapia

Niekedy sa rodičia v našich poradniach čudujú, čo všetko nám za pomerne krátky čas povedia ich deti o sebe počas hry. Aj jednoduchá hra s pieskoviskom – ak ňou dieťa vedie skúsený terapeut – môže prezradiť, ako sa dieťa cíti, čo prežíva vo svojom vnútri, čo ho teší aj trápi. Sandplay terapia patrí medzi hrové techniky. Využíva sa na diagnostiku (zisťovanie príčin) aj na terapiu (liečbu). Dieťa sa pri nej hrá s pieskoviskom a má k dispozícii rôzne hračky, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavia scény, situácie. Sypký piesok navyše je pre dieťa príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto pre dieťa aj relaxačné účinky – spomeňte si na svoje malé deti, ktoré nemôžete dostať domov z pieskoviska pred vašim domom. Dieťa sa pri hre uvoľní a ľahšie tak napríklad nadviaže s terapeutom kontakt, ľahšie hovorí o svojich strachoch, ťažkých životných situáciách (napr.o rozvode rodičov, o smrti blízkej osoby), často prejaví smútok, sklamanie, hnev, bolesť, vedie nás svojim vnútorným svetom a niekedy aj samo pomenováva, čo potrebuje, čo by mu pomohlo…Pomerne často túto terapiu využívame aj pri práci s dospelými – napríklad s rodičmi dieťaťa.

Komu a k čomu pomôže?

  • Neurózy, školské neurózy
  • Úzkosti, strachy
  • Vhodné aj u malých detí, ktoré nevedia slovami vyjadriť, čo prežívajú (napr. ak má rodič podozrenie, že sa vo vnútornom živote jeho dieťaťa niečo deje, a nevie určiť čo)
  • Vzťahové ťažkosti (v rodine, v triede, v kolektíve rovesníkov, rozvod rodičov, smrť blízkej osoby …)
  • Týranie, šikanovanie …

Robí sa u nás?

  • Áno
  • O potrebe a možnostiach rozhodujú jednotliví terapeuti (psychológovia a špec.pedagógovia )
  • Informujte sa na našich pracoviskách