Pravidlá “3D” dvojjazyčnej výchovy dieťaťa

Čím skôr sa dieťa začne učiť druhý jazyk, tým lepšie. Pre rodičov však dvojjazyčná výchova dieťaťa nemusí byť vôbec jednoduchá. Je náročná na ich vlastnú disciplínu.

Zapamätajte si, že akýkoľvek spôsob učenia ďalšieho jazyka, ktorý si pre svoje dieťa vyberiete (viazanie jazyka na osobu, na prostredie, na čas, situáciu…) vždy budú najdôležitejšie tri základné pravidlá – tzv.„3D“:

  1. D – DISCIPLÍNA rodičov, dôslednosť
  2. D – DOSTATOČNÝ kontakt
  3. D – DLHODOBOSŤ

Na prvom mieste je vaša disciplína, dôslednosť v tom, ako budete oba jazyky používať. Dopredu si pomenujte, kto akým jazykom a za akých podmienok bude s dieťaťom hovoriť a dohodu potom za každých okolností dôsledne dodržiavajte. Presvedčte o potrebe dôslednosti celú svoju rodinu, všetkých, ktorí prichádzajú s vašim dieťaťom do kontaktu. Buďte dôslední najmä v tom, aby ste nemiešali dva jazyky v jednej vete, téme, činnosti. Vaša dôslednosť sa z dlhodobého hľadiska určite oplatí.

Bez dostatočného kontaktu dieťaťa s jazykmi v bežných životných, rutinných situáciách bude učenie sa ďalšiemu jazyku sťažené. Dieťa musí čo najviac komunikovať, aby si jazyk primerane (a najmä aktívne) osvojilo. Ak napr. otec býva menej doma, je pracovne vyťažený, nemôže tráviť s dieťaťom dostatok času, zabezpečte kontakt s jazykom inak: pravidelné počúvanie pesničiek, rozprávok z rádia, pozeranie TV, stretávanie sa s priateľmi komunikujúcimi v danom jazyku, kontakt s rodinou, starými rodičmi,  či prijatie domáceho učiteľa, alebo dvojjazyčná škôlka či škola.

Ak chcete, aby dieťa ovládalo jazyk nie len pasívne, ale aj aktívne, je potrebné zabezpečiť dlhodobý, opakovaný kontakt s jazykom. Môže sa jednať napr. o dlhšie prázdniny, opakované pobyty, návštevy v krajine kde sa jazykom rozpráva, zabezpečenie prísunu druhého jazyka v škôlke, v školskom veku v škole, počas letných prázdnin…. Ak sa vás nepodarí zabezpečiť dlhodobý kontakt dieťaťa s druhým jazykom, pravdepodobne bude skôr pasívnym užívateľom tohto  jazyka.