Vitajte všetci,
pre ktorých sú deti pokladom!

Naše stránky sú určené všetkým tým, ktorí:

  • hľadajú odpovede na to, ako vo svojich deťoch nájsť to najlepšie,
  • ako nájsť ten utajený poklad, ktorý je ukrytý niekedy aj pekne hlboko pod povrchom,
  • ako podať deťom pomocné koleso a pomôcť im bezpečne plávať morom životných udalostí,
  • ako im ukázať svetielko smeru, motivácie, majáčik nádeje – niekedy aj poriadne v diaľke a v nedohľadne,
  • ako im pomôcť, aby vlnobitie, ktoré občas príde, nemalo pre nich životne zničujúce následky,
  • ako byť pre nich pevným ostrovom, či loďkou, ktorá im pomôže plaviť sa životom.

Na našich stránkach sa vám budú prihovárať naši odborníci – psychológovia, špeciálni a liečební pedagógovia, fyzioterapeuti. Všetci spolu sa budeme snažiť postupne prinášať články, informácie, postrehy a podnety k výchove, k učeniu, k správaniu, k hre aj k nadaniu, k emóciám a prežívaniu, k fyzickému či psychickému zdraviu vášho dieťaťa.

Spolu budeme hľadať odpovede na otázky vývinu našich detí aj vtedy, ak sa tento ich vývin z rôznych príčin neuberá celkom bežným smerom. Aby sme im pomohli, nech raz vo veľkom svete zvládnu plávať samé…


Prevádzkovatelia stránok:

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP) Námestovo
Hviezdoslavovo nám.213
OC Klinec, 6.posch., č.dv.612
029 01 Námestovo

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP) Trstená
Ul. Železničiarov 266/8
028 01 Trstená

Odborný dohľad:

PaedDr. Tatiana Gandelová
PhDr. Jana Tholtová


Právne poučenie

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Všetky texty sú len odporúčaniami a nenesieme zodpovednosť za ich nesprávne využitie. Terapie a odporúčania nenahrádzajú odbornú konzultáciu, diagnostiku alebo ošetrenie u odborného lekára. Pred začatím terapie sa poraďte s odborníkom.

Prevádzkovateľ portálu naspoklad.sk nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy uverejnenej na tomto portáli. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusných fórach. Na portáli naspoklad.sk môžu byť zverejnené aj informácie s ktorými sa prevádzkovateľ nestotožňuje.

Textový a multimediálny obsah uverejnený na portáli naspoklad.sk je chránený autorskými právami. Využitie týchto informácií je výlučne na osobné účely.

Právne zastúpenie:
Advokátska kancelária
JUDr. Anton TABAČÁK, Ph.D.
Hlavná 82, 027 42 Oravský Biely Potok
pobočka: Vojtaššákova 613, 027 44 Tvrdošín
pobočka: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
IČO: 42 221 919
web: www.tabacak.eu

Obrazový materiál:

Illustratívne fotografie: Shutterstock, Standard license
Fotografie týmu a priestorov: Marián Putško, Wstudio.eu, digital media studio
Illustrácie pozadia stránok a logo: PaedDr. Tatiana Gandelová

WordPress téma: Enfold
Webdesign: Venture Road Ltd.