Čo je to Neurofeedback terapia?

Znie to ako hudba budúcnosti, keď vám povieme, že vaše dieťa (alebo aj vy ako dospelý) pohodlne sedíte pri počítači a hráte sa hru, ktorú ovládate iba silou fungovania svojho mozgu? A navyše takáto príjemná hra v pohodlí neprebieha len tak bezúčelovo, ale pomáha vášmu dieťaťu alebo vám pri vašich ťažkostiach (napríklad s učením, so sústredením, pri bolestiach hlavy, pri nespavosti…). Žiadne science fiction! Dnes je to realita – presne takto vyzerá neurofeedback terapia (NFb). Celkom malé elektródky umiestnené na hlave snímajú mozgové vlny, ktoré počítačový program – povedané odborne – triedi do frekvenčných pásiem a prevádza do digitálnej podoby. Všetko je možné sledovať na počítači, ktorý signál spracováva a podáva informácie o tom, ako fungujú mozgové vlny v danom okamihu.

Ich priebeh ihneď vidíte v spätnej väzbe na počítačovej obrazovke ,,preložený“ do podoby videohry, s ktorou sa hráte iba silou svojej myšlienky – bez klávesnice alebo myši. Hru ovládate iba činnosťou svojho mozgu ! Múdro povedané – liečebný účinok spočíva v aktivácii nervovej sústavy, v regulácii frekvencií elektrickej aktivity mozgu pomocou biologickej spätnej väzby. Mozog si zmeny zapamätá natrvalo – presne tak, ako keď sa napríklad naučíte bicyklovať alebo plávať: keď sa to raz naučíte, už to obvykle nikdy nezabudnete, váš mozog si to pamätá!

Komu pomôže?

 • Poruchy pozornosti, impulzivita, hyperaktivita
 • Poruchy reči
 • Poruchy školských zručností / zlepšenie školského výkonu
 • Poruchy spánku
 • Detská mozgová obrna – DMO
 • Chronické bolesti hlavy
 • Úzkosti, depresia
 • Stres
 • Kondičné tréningy – na zlepšenie pamäte, dosahovanie špičkových výkonov pri extrémnej psychickej vyťaženosti, na maximálnu koncentráciu, skracovanie reakčných časov (napr. športovci, vrcholoví manažéri, profesionálni vodiči, bezpečnostné zložky…)
 • Množstvo iných diagnóz …. príďte si k nám zobrať letáčik, alebo hľadajte ďalšie informácie o terapii na internete!

Robí sa u nás?

 • Áno (na našich pracoviskách v Námestove a v Tvrdošíne)
 • Na terapiu je potrebné sa objednať (NO – 0948 878 873, TVR – 0948 878 875)
 • Obyčajne nie je k terapii potrebné odporúčanie lekára (okrem prípadov ak máte epilepsiu alebo niektoré špecifické neurologické ťažkosti) – v tomto vás usmerníme pri prvom rozhovore u nás
 • Počet terapií závisí od diagnózy a stupňa ťažkostí – minimálny počet je však 10
 • Optimálne je terapia realizovaná 2x týždenne