Filiálna terapia

Popis

Kde nie sú hranice, nie je bezpečie. Aj vám sa zdá, že pre rodiča je ťažké nastaviť doma dieťaťu hranice tak, aby ich bolo schopné akceptovať? A že aj keď určíte pravidlá, tak je ťažké dôsledne (a rodičovsky jednotne) trvať na ich dodržaní? Aj vám sa zdá, že ste unavení, či dokonca vyhorení z náročnej výchovy vášho dieťaťa / detí a potrebujete nabrať nové výchovné inšpirácie? Alebo máte ešte malé dieťa a chcete iba byť dobre informovaní o rôznych výchovných postupoch? Alebo možno chcete len predísť výchovným ťažkostiam a posilniť svoju rodičovskú rolu? Aj toto môžu byť dôvody, prečo by pre vás mohla byť filiálna terapia zaujímavá v rámci tréningu rodičovských zručností.

Tu sa rodič učí zručnostiam, ktoré po každom tréningu uplatňuje doma v hrovej polhodinke s dieťaťom, ale tiež aj sa tieto zručnosti snaží prenášať postupne do každodenného života rodiny.

Komu a k čomu pomôže?

 • Celej rodine – nastavenie pravidiel a ich dodržiavanie, zlepšenie rodinných vzťahov, pri súrodeneckej žiarlivosti, pri potrebe jednotných výchovných postupov po rozvode rodičov a pod.
 • Rodičovi (najprv sa mení rodič, až potom dieťa) – rodičovi vracia do rúk kontrolu nad správaním dieťaťa
 • Dieťaťu – pri výbuchoch hnevu, zlosti, „nepočúvaní“, pri problémoch so správaním, pri úzkosti, strachoch, pri nízkom sebavedomí dieťaťa a mnohých iných ťažkostiach
 • Deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti
 • Vhodné pri deťoch od 2. do 11. rokov, ovládame však aj verziu pre „- násť ročných“

Robí sa u nás?

 • Áno, robí sa na všetkých našich pracoviskách
 • Terapiu realizujeme individuálnou formou (s jedným rodičom), ale aj skupinovo (maximálne štyria rodičia v skupine), o vhodnej forme rozhoduje terapeut po dohode s rodičom
 • O potrebe a možnostiach rozhodujú jednotliví terapeuti, ale často k nám prichádzajú klienti aj na doporučenie pedopsychiatra
 • Rodič prichádza na stretnutia sám, bez dieťaťa, spolu obyčajne 10 krát
 • Pracujeme vždy v dobrej nálade
 • Informujte sa na našich pracoviskách, presné termíny stretnutí a časový harmonogram sa dohodnú na prvom stretnutí