Prvý krát do školy

Už je to tu ! Vaše dieťa ide prvý krát do školy! Začína sa preň nové obdobie jeho života – bude školákom!

Maminke vybehne malá slzička dojatia, že ratolesť už tak narástla. Otecko vypne hruď pýchou na svojho potomka pri jeho prvej veľkej ceste do školy. Dieťa sa po prvý krát cíti byť „veľké“ a dôležité. S očakávaním v dušičke a so zvedavosťou v očiach kráča v sprievode rodičov nič netušiac, čo ho vlastne čaká.

Všetci máte slávnostnú a radostnú náladu a možno aj pocit výnimočnosti. Hlavne však u všetkých prevláda pocit výraznej zmeny. Odrazu sa z jedného dňa na druhý celkom mení váš denný režim, no najmä režim vášho dieťaťa. Pribudnú mu povinnosti, ostane mu menej času na zábavu, na hry…. Namiesto hračiek prídu na rad zošity a úlohy. Namiesto „môžem“ – „musím“.

V hlave rodiča víri kopu otázok, ale aj obáv a neistoty: ako to moje dieťa všetko zvládne? Bude sa mu v škole páčiť? Zvládne byť väčšinu dňa bez rodiny? Nájde si kamarátov? Bude úspešné? Ako bude písať, čítať? Pôjde mu matematika? Naučí sa všetko, čo sa bude na vyučovaní preberať? Bude sa vedieť sústrediť? Bude rešpektovať učiteľa?

Spolu s Vami pevne veríme, že vaše dieťa bude úspešným školákom !!! Držíme vám všetkým palce a budeme tu pre vás ako vaši kamaráti, sprievodcovia, poradcovia – ak nás budete potrebovať a prejavíte nám dôveru.

Sledujte naše stránky!

Vysoká škola rodičovstva

Nikto z nás nie je špeciálne pripravovaný ako „RODIČ“. Skvelý rodič hľadá svoju vlastnú cestu. 

Rodičovstvu sa obyčajne nenaučíme na teoretických prednáškach. Na to aby sme vedeli byť dobrými rodičmi nám obyčajne nestačí jedna prednáška alebo séria vzdelávaní. Až keď sa sami staneme rodičmi, až vtedy sa začína naša – rovno praktická – „vysoká škola rodičovstva“.

Je to obyčajne veľká radosť, keď sa narodí dieťa  a staneme sa rodičmi. Každý z nás očakáva, že jeho dieťa bude krásne, milé, poslušné, pokojné, slušne sa bude správať, dobre sa bude učiť, výborne bude vychádzať so súrodencami a kamarátmi, bude milovať svojich rodičov, dobre s nimi vychádzať a raz keď budú starí a nevládni, dobre sa o nich postará…

Ale kde vziať takú dobrú „kuchársku knihu“, podľa ktorej by sme mohli postupovať, aby sa nám toto všetko podarilo?

Veľká väčšina z nás sa snaží realizovať výchovu svojich detí najlepšie ako vie. Aj podľa intuície, aj podľa múdrych slov rodičov, starých rodičov, aj podľa vedomostí z múdrych kníh či z internetu, ale hlavne  podľa svojho srdca.

Niektorí sa spoliehajú na to, že túto „prácu“ za nich urobia starí rodičia, alebo učitelia v škole, iní si myslia že dieťa sa „vychová samé“. Alebo sa spoliehajú len na svoju vlastnú skúsenosť zo svojej rodiny, v ktorej vyrastali. Sú takí šťastlivci, ktorým takáto vlastná skúsenosť stačí – to sú tí, ktorí vyrastali v dobre fungujúcej rodine, s výborným rodinným zázemím a veľa sa toho naučili od svojich vlastných rodičov – tí im vlastne poskytli takúto „dobrú kuchárku“.

Ale čo tí ostatní, ktorí také šťastie nemali?

Niekedy sa stane, že zrazu neplatia žiadne rady známych, odporúčania kamarátok. Alebo to čo máme naučené z knižiek, napozerané z filmov, načítané z internetu akosi je naraz k ničomu, lebo pri dosahovaní našich cieľov zostávame z nejakých dôvodov niekde na pol ceste a naše dieťa si ide svojou vlastnou cestou, ktorá sa nezhoduje celkom s našimi predstavami.

Môžeme vás ubezpečiť, že univerzálna kuchárka na výchovu detí neexistuje!

Existuje však viacero „zlatých pravidiel“, dobrých praxí a odporúčaní, ktoré platia a vo všeobecnosti prinášajú vo výchove efekt.