Články od Tatiana Gandelová, PaedDr.

Každý prvák si zaslúži vysvedčenie – riešenie

Len pred pár dňami sme v poradni pomáhali prvákovi, ktorý namiesto toho, aby si išiel do školy pre vysvedčenie, prišiel k nám. Bol smutný z toho, že mu bolo povedané, aby do školy nechodil, lebo on vysvedčenie nedostane, keďže prepadáva. My sme mu pripravili „náhradné“ vysvedčenie, ako rýchlu záplatu na jeho vtedy ubolenú dušičku. Tento článok je o konkrétnych […]

Sú poruchy reči dôvodom na odklad školskej dochádzky?

 Moje dieťa ide budúci týždeň na zápis do školy a ešte stále jeho reč nie je čistá. Nevie vyslovovať všetky hlásky, niektoré zamieňa za iné, šušle, komolí slová. Navyše má vypadané predné zuby. Môže to mať dopad na jeho budúcu úspešnosť v škole? Ivana, Zákamenné V týchto aprílových dňoch máme aj my – odborníci – za sebou […]

Pravidlá “3D” dvojjazyčnej výchovy dieťaťa

Čím skôr sa dieťa začne učiť druhý jazyk, tým lepšie. Pre rodičov však dvojjazyčná výchova dieťaťa nemusí byť vôbec jednoduchá. Je náročná na ich vlastnú disciplínu. Zapamätajte si, že akýkoľvek spôsob učenia ďalšieho jazyka, ktorý si pre svoje dieťa vyberiete (viazanie jazyka na osobu, na prostredie, na čas, situáciu…) vždy budú najdôležitejšie tri základné pravidlá […]

Jeden rodič – jeden jazyk?

Dieťa sa najlepšie učí jazyk vtedy, ak má možnosť v ňom komunikovať počas hry, v rôznych denných činnostiach, s rôznymi osobami, v prirodzených komunikačných a sociálnych situáciách.  Lepšie a rýchlejšie sa učí jazyk, ak má možnosť komunikovať s viacerými osobami. Dôslednosť v rozlišovaní používaných jazykov je najdôležitejšou zásadou, ktorú je potrebné dodržiavať, pričom ale máme na mysli, aby sa nemiešali viaceré jazyky […]

Ako na viacjazyčnú výchovu dieťaťa

Ak sa rozhodujete, či svoje dieťa budete učiť od malička viac ako jeden jazyk, určite sa zamyslite na nad nasledovnými bodmi. Najprv sa ako rodičia poraďte, čo pre svoje dieťa do budúcnosti chcete. Vydiskutujte si, či chcete, aby vaše dieťa ovládalo prirodzene dva alebo aj viac jazykov – toto však pravdepodobne chce takmer každý rodič […]

Hyperaktívneho školáka si všimne každý učiteľ

Hyperaktívne dieťa si v triede zaručene okamžite všimne každý učiteľ už hneď na začiatku školskej dochádzky. Dôvodom je neštandardné správanie, ktoré dieťaťu obyčajne výrazne sťažuje jeho školské výkony, ale aj budovanie sociálnych vzťahov s vrstovníkmi. ADHD (porucha pozornosti s pridruženou hyperaktivitou) sa najvypuklejšie prejavuje práve po nástupe do školy. Hyperaktívne dieťa v školskom veku: Nedokáže v pokoji sedieť na vyučovaní, […]

Aktivita či hyperaktivita – ako je to v dospelosti?

Niektorí odborníci odhadujú, že asi 70 % porúch pozornosti pretrváva v nejakej forme až do dospelosti. V dospelom veku sa však už obyčajne naučíme svoje prejavy ovládať do takej miery, aby negatívne neovplyvňovali naše pracovné výkony či medziľudské vzťahy. Niektoré príznaky sa zrením nervového systému a naučením sa adekvátnym reakciám môžu výrazne zmierniť. Hyperaktivita sa v dospelosti môže stále […]

Keď sa povie hyperaktivita

Termín hyperaktivita je dnes medzi verejnosťou moderný, populárny a často používaný. Poznáme ho aj pod skratkou ADHD. Používa sa pre označenie porúch pozornosti spojených s hyperaktivitou. Okrem skratky ADHD je vo verejnosti známa (aj keď o niečo menej) skratka ADD . Oba tieto termíny sa v poslednom období okrem Ameriky, kde sa začalo s ich používaním, ujali aj v Európe a často […]

Ako vyzerá hyperaktivita u batoľaťa a predškoláka

Nejeden rodič malého predškoláka v dnešnej dobe príde do poradne so slovami : „Moje dieťa je hyperaktívne!“, alebo „Poslala ma pani učiteľka škôlky, že dieťa je hyperaktívne…“. Rodičia obyčajne majú mnoho naštudované z internetu, mnohé sa dočítali v rôznej literatúre, sú v tejto oblasti vzdelaní. Nie však všetky príznaky, ktoré u svojho dieťaťa už v ranom období vnímajú, musia byť rovno […]

Keď sa prváčikovi v škole nedarí

Každý rodič očakáva, že sa jeho dieťaťu bude v škole dariť. Že bude múdre, šikovné, pracovité, učiť sa bude samé, dosiahne výnimočné výsledky. Možno (obyčajne) očakávajú, že dosiahne aj to, čo rodič sám nedosiahol… Všetci však dobre vieme, že pre niektoré deti školské vzdelávanie vôbec nie je prechádzkou ružovou záhradou. Niekedy deti začnú zlyhávať hneď v prvých […]