6 dôležitých informácií k vzdelávaniu detí so zdravotným znevýhodnením

Viete že na Slovensku:

  • nikoho nemožno oslobodiť od povinnej školskej dochádzky
  • aj dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo chodiť do bežnej školy
  • v škole môže učiteľovi pri jeho vzdelávaní pomáhať asistent učiteľa
  • rodič môže požiadať riaditeľa školy o vzdelávanie svojho dieťaťa tak, že mu škola vypracuje individuálny vzdelávací program ( takúto formu vzdelávania voláme integrácia v bežnej triede školy)
  • rodič donesie do školy potvrdenie lekára o diagnóze dieťaťa a doporučenia psychológa a špeciálneho pedagóga
  • dieťa potom môže mať upravené podmienky na vzdelávanie, formy, metódy a prístupy vo vzdelávaní, ak je potrebné aj obsah učiva a prostredie triedy či školy

Informujte sa u nás, vo svojej škole alebo v najbližšom poradenskom centre!

0 komentáre

Napísať komentár

Chcete sa zapojiť do diskusie?
Neváhajte a prispejte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *